Co zawiera opinia geotechniczna ?

Opinia geotechniczna zawiera informacje na temat rodzajów i warstw gruntu, występowania wód podziemnych, składu mineralnego i fizycznego gruntu, nośności gruntu oraz ewentualnych ryzyka związanych z budową na danym terenie. Informacje te są niezbędne do prawidłowego projektowania i wykonania budowy, a także do oceny ryzyka związanego z budową.

Sprawdź szczegóły na temat badania geotechniczne.

ZOBACZ:  Co powinna zawierać opinia geotechniczna ?